വാടകയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി

1
ഔട്ട്ഡോർ P4.81mm സ്റ്റേജ് ലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ 60 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

1
ബാർ സ്റ്റേജ് ഗ്രൗണ്ട് ലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഡോർ P3.91mm 32sqm

1
കച്ചേരിക്കായി 36 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇൻഡോർ P2.5mm

1
നൈജീരിയയിലെ സ്റ്റേജ് പശ്ചാത്തല ഇൻഡോർ P3.91mm ഡിസ്പ്ലേ

1
ഔട്ട്‌ഡോർ റെന്റൽ ലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ 12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

1
പരിശീലന കേന്ദ്രം ഇൻഡോർ P3.91mm ലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ


WhatsApp ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!